Cenu města Brna získalo 14 osobností

Primátorka města Brna Markéta Vaňková předala Cenu města Brna za rok 2022 dvanácti osobnostem. Vladimír Koudelka a Bohumil Samek byli oceněni in memoriam. Ceremoniál se uskutečnil v úterý 24. ledna 2023 v Zastupitelském sále na Nové radnici.


Na udělení Ceny města Brna pro rok 2022 bylo podáno celkem 68 návrhů. Ty se v některých případech opakovaly. Po jejich revizi pak bylo v jednotlivých oblastech dle pravidel navrženo udělení Ceny města Brna 47 osobnostem, čtyřem dvojicím a dvěma kolektivům.

Cenu města Brna pro rok 2022 doporučili radní v jednotlivých oblastech udělit následovně:

• v oblasti technické vědy: prof. RNDr. Tomáši Šikolovi, CSc.

• v oblasti přírodní vědy: prof. RNDr. Jiřímu Fajkusovi, CSc.

• v oblasti lékařské vědy a farmacie: prof. RNDr. Václavu Suchému, DrSc., dr. h. c.

• v oblasti společenské vědy: PhDr. Bohumilu Samkovi

• v oblasti architektura a urbanismus: Ing. arch. Zdeňce Vydrové

• v oblasti výtvarné umění a design: Liběně Rochové

• v oblasti hudba: Zdeňku Pololáníkovi

• v oblasti literární činnost: Janu Němcovi

• v oblasti dramatické umění: Davidu Radokovi

• v oblasti sport: Bc. Jiřímu Procházkovi

• v oblasti mezinárodní spolupráce města Brna: Dr. Erichu Hechtnerovi

• v oblasti zásluhy o svobodu a demokracii: Mgr. et Mgr. Marku Váchovi, Ph.D.

• v oblasti mimořádný přínos městu Brnu: prof. RNDr. Jiřímu Zlatuškovi, CSc.

• v oblasti in memoriam: Mgr. Vladimíru Koudelkovi

• v oblasti žurnalistika a publicistika nebyla nominace navržena.

Předání cen by se mělo uskutečnit v lednu roku 2023.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
st 22.02.2023 07:42
0 +
 
Vila Tugendhat

Hlavní zprávy