ZPRÁVY Sport Brno

Ke smlouvám na kompletní rekonstrukci chlazení v hale Rondo byly zpracovány dodatky

V červnu 2020 byly mezi městem Brnem a společností Starez-Sport uzavřeny smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace a smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu kofinancování projektů na kompletní rekonstrukci chlazení v hale Rondo, dnes DRFG areně.

0

Před týdnem

Brno podpoří plaveckou výuku na základních školách

Rada města Brna dnes schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 865 000 korun na zajištění plavecké výuky na brněnských základních školách.

0

Před týdnem

Radní doporučili schválit individuální dotace pěti brněnským sportovním klubům

Na dnešním zasedání se brněnští radní zabývali individuálními dotacemi pro brněnské sportovní kluby.

0

Před 2 týdny

Cyklisté projedou bezpečněji díky novému chodníku na Dusíkově

Až 250 cyklistů denně projede přes ulici Dusíkovu. K dispozici mají ale nesouvislý chodník s různými povrchy a v některých místech musejí vjet do silnice. Na ní je vysoká intenzita provozu, a oblast je tak nebezpečná. Tento problém by měl vyřešit investiční záměr, který dnes schválili brněnští radní. Podél Dusíkovy vzniknou nové zpevněné chodníky a účelová komunikace, stávající zpevněné plochy projdou úpravou. Vznikne tak chodník s povoleným vjezdem cyklistů, který bude možné propojit s připravo

0

Před měsícem

Brno podpoří mistrovství republiky v hraní počítačových a mobilních her

Individuální neinvestiční dotace ve výši dva miliony korun na podporu Mistrovství ČR v PC/mobilních hrách 2021 bude jedním z bodů, kterými se budou na svém dalším jednání zabývat brněnští zastupitelé. Radní jim totiž včera doporučili její poskytnutí.

0

Před měsícem

Dotace pro bývalé brněnské olympioniky a reprezentanty

Zapsaný spolek Městský sportovní klub Brno sdružuje bývalé úspěšné brněnské sportovce v projektu Sportovní oddíl seniorů (SOS Brno). Cílem je jejich podpora a pomoc v různých životních situacích. Na dnešní schůzi radní doporučili zastupitelům, aby byla spolku přidělena dotace ve výši 300 tisíc korun.

0

Před měsícem

Město bude žádat Národní sportovní agenturu o 600 milionů na multifukční halu u výstaviště a atletickou halu u kampusu

300 milionů na multifunkční halu Arena Brno a 300 milionů na atletickou halu kampus. Záměr podání žádostí o dotace v této výši z programu Nadregionální sportovní infrastruktura 2020–2024, který vypsala Národní sportovní agentura, dnes schválila Rada města Brna. Konečné slovo pak budou mít ještě 26. srpna zastupitelé.

0

Před měsícem

Z městské kasy půjdou peníze do Brněnského sportu

Pestrou škálu výkonnostních i rekreačních sportovních akcí a aktivit dnes podpořili brněnští radní. Výsledkem je doporučení Zastupitelstvu města Brna, aby schválilo dotace v celkové výši téměř 6 milionů korun.

0

Před 2 měsíci

Šermíř Alexandr Choupenitch z Brna má medailový olympijský úspěch

Brno se raduje z olympijské medaile fleretisty Alexe Choupenitche, který v pondělí vybojoval pro Českou republiku bronz.

0

Před 2 měsíci

Brněnský STAREZ – SPORT bude žádat český stát o náhradu škody

Rada města Brna se na dnešním zasedání zabývala situací v městské společnosti STAREZ – SPORT provozující městská sportoviště (převážně bazény, koupaliště a rekreační zařízení). Ta musela výrazně omezit svou činnost, a to v návaznosti na vydaná vládní opatření. Nyní představenstvo společnosti STAREZ – SPORT rozhodlo, že podá výzvu vůči České republice k náhradě škody, a to zatím za období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021.

0

Před 3 měsíci

Město se rozhodlo podpořit handicapované sportovce

Rada města Brna dnes doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 1 495 000 Kč na podporu handicapovaných sportovců. Podpora je směřována všem sportovním klubům působícím na území města Brna zaměřeným na sportovní činnost handicapovaných sportovců bez rozdílu výkonnosti, věkových kategorií a odvětví.

0

Před 4 měsíci

Významné sportovní akce konané v Brně budou podporovány od města

Rada města Brna dnes doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí neinvestičních dotací spolkům a právnickým osobám, které pořádají významné sportovní akce. Podporovány budou například světové a evropské šampionáty, pohárové soutěže, domácí mistrovství a další.

0

Před 4 měsíci

Futsal a squash dostanou od města větší finanční podporu

Rada města Brna doporučila zastupitelstvu přeřadit futsal a squash v rámci Metodiky na podporu vrcholového sportu v Brně z II. do I. skupiny. Toto rozhodnutí podpořil také Odbor sportu MMB. Oba sporty by tak dosáhly na větší finanční podporu od města Brna.

0

Před 4 měsíci

Lesná bude mít sportovní halu

Multifunkční sportovní hala připravená hostit prvoligové zápasy například ve florbalu nebo házené by mohla vzniknout na severu Brna na Lesné. Spolek Aréna Lesná žádá město o dotaci na její zhotovení. Brněnští radní doporučili zastupitelům tuto žádost schválit v případě, že budou dodrženy všechny podmínky smlouvy.

0

Před 4 měsíci
netConcert