Ústřední budovu Knihovny Jiřího Mahena i její pobočky čeká modernizace

Knihovna Jiřího Mahena včetně několika poboček projde výraznou modernizací. To vše bude možné díky evropským dotacím z 2. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Radní dnes souhlasili s podáním žádostí o dotace. Následně bude projekty koordinovat sama knihovna.


„Knihovna Jiřího Mahena se svou bohatou sítí poboček patří mezi špičkové knihovnické instituce. A protože knihovnictví postupuje mílovými kroky v technickém vývoji, je důležité sledovat moderní trendy. Mezi nimi je samostatnost a dostupnost knihovny pro čtenáře. V Ústřední knihovně na Kobližné vznikne samoobslužné rezervační zařízení a samoobslužná výpůjční hala. Modernizací projdou i interiéry, týká se to především části pro děti a mládež nebo zákaznického centra,“ podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Projekt reaguje na zvyšující se požadavky na dostupnost výpůjčních služeb a programů neformálního vzdělávání i nabídku aktivit podporujících komunitní život, které kladou důraz na vhodné technické zázemí a vybavení výpůjčních prostor mj. interaktivními technologiemi. Aby knihovna i nadále mohla pohotově reagovat na potřeby uživatelů svých služeb, je zásadní také péče o interiéry jejích pracovišť a jejich vybavení v duchu dnešní doby. Tak instituce může zůstat nablízku svým čtenářům a být atraktivním místem pro kulturu, vzdělávání a komunitní život i po sto letech svého působení. Celková hodnota projektu je 15 252 010 korun včetně DPH. Dotace by měla tvořit 85 % nákladů, tedy 12 967 608 korun, a 2 288 401 korun se bude na modernizaci podílet město Brno. 

„Zaslouženého vylepšení se dočkají také jednotlivé pobočky Knihovny Jiřího Mahena, ať už jde o doplnění mobiliáře, či inovace technického vybavení. V IN-Centru v Kleinově paláci na náměstí Svobody vznikne také zcela nová kreativní dílna. Upraví se devět poboček knihovny,“ doplnil radní pro kulturu Marek Fišer. 

Druhá žádost o dotaci z 2. výzvy IROP týkající se poboček Knihovny Jiřího Mahena bude mít hodnotu 16 975 354 korun včetně DPH, což je 85 % nákladů. Celý projekt by měl stát 19 971 005 korun a město přispěje 2 995 650 korun. Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
čt 22.09.2022 07:07
0 +
 
weby uniweb

Hlavní zprávy