Revitalizace náměstí Svobody: Znojmo se chystá na proměnu historického centra

Znojemské náměstí Svobody čeká rekonstrukce, která zahrne opravy chodníků, silnic, zeleně a prostoru pro setkávání. Znojmo rovněž plánuje obnovit historickou Horní bránu. Rekonstrukci Jezuitského náměstí a ulice Jezuitské chce město zahájit v letošním roce s rozpočtem 30 milionů korun. Před stavebními pracemi proběhne archeologický průzkum, který by mohl odhalit nové nálezy a poznatky o historii Znojma.


Vstup do centra města na náměstí Svobody v Znojmu dlouhodobě bije do očí svým zanedbaným stavem. Starostka Ivana Solařová (ANO) se na jednom ze setkání s obyvateli města nevyhnula dotazu na připravované změny. 'Vypadá to hrozne, místo dělá Znojmu ostudu,' uvedl jeden z občanů. Starostka souhlasila s tím, že by vstup do města na náměstí Svobody opravdu měl prošel zásadní změnou.

Radnice Znojma zadala aktualizaci projektu zvelebení náměstí, který koordinuje Atelier Tišnovka. První změny mají napravit stav chodníky, silnice, zele?e, a zvelebit prostranství pro setkávání a posezení. Město se taktéž zaměří na opravu historické Horní brány, která by měla sloužit jako důstojná vstupní brána do městské památkové rezervace.

Rekonstrukci Jezuitského náměstí a ulice Jezuitské se město chystá zahájit ještě v průběhu letošního roku a předpokládaný rozpočet projektu činí 30 milionů korun. Před zahájením stavebních prací však musí proběhnout archeologický průzkum, který by mohl přinést nové nálezy a zajímavá poznání o historii Znojma.

Zdeněk Čičmář z Národního památkového ústavu v Brně předpokládá, že archeologové by mohli na Jezuitském náměstí najít středověké či novověké pohřebiště. Sabol se také zajímají o architekturu kostela, základy zvonice a objekty související s osídlením v průběhu pravěku a novověku. Archeologický průzkum na náměstí Svobody by měl začít co nejdříve a pokud vše proběhne hladce, mohly by se stavební práce na obou náměstích navzájem propojit.

Projekt rekonstrukce náměstí Svobody bude aktualizován s ohledem na současné požadavky a technologie. Starostka Ivana Solařová také přislíbila, že město chce zvelebit zeleň na náměstí a umístit zde vodní prvek. Archeologové budou pátrat zejména v prostoru středověkého městského opevněně, kde se předpokládají stopy architektury brány.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Vila Tugendhat

Hlavní zprávy