Hodonínští občané a odborníci bojují proti klimatickým změnám

Občané Hodonína spolupracují na adaptační strategii ke zmírňování dopadů klimatických změn na jejich město. Do projektu jsou zapojeni odborníci z Nadace Partnerství a organizace Člověk v tísni. Strategie bude zahrnovat jak urbanizované oblasti, tak okolní krajinu.


Pod otázkou 'Co můžeme udělat, abychom minimalizovali dopad klimatické změny na náš život a prostředí?' se občané Hodonína shromáždili, aby začali pracovat na komplexní adaptační strategii. Do projektu se zapojili experti z Nadace Partnerství a organizace Člověk v tísni. Na míse má být konkrétní změny v přírodě.

Smlouvu mezi těmito třemi stranami podepsal starosta Hodonína, Libor Stařecha (Hnutí PRO Hodonín), v rámci přípravy chránit území před stále silnějšími dopady klimatických změn. Stařecha zdůraznil, že velkou roli hraje skutečnost, že Hodonín leží v jedné z nejteplejších oblastí České republiky, a také se zde stále ještě odráží dopady přírodní katastrofy z roku 2021.

Tato široká spolupráce vedení města s odborníky je v kontextu České republiky unikátní a ve strategii se budou moci vyjádřit také občané, spolky a firmy. Dokument by mohl být hotový do jednoho roku. Bude se týkat celého katastrálního území města, tj. jak zastavěné části, tak krajině v okolí.

Hodonín už má na svém kontě několik projektů, které usilují o transformaci do klimaticky odolného regionu. Mezi ně patří například obnova městského lesa Bažantnice, který byl před třemi lety zničen tornádem. To je jen jedním z řady kroků, které město podniklo.

Podobné myšlenky se rozvíjejí i v jiných částech jižní Moravy. Břeclav, například, řeší adaptační strategii pro bývalý cukrovar. Vyškov investoval do několika 'zelených' projektů, jako je biocentrum, mokřady a zelené pásy. Znojmo, na druhou stranu, přistupuje k problematice trochu jinak. Město vyčkává na klimatický akční plán Jihomoravského kraje a poté ho rozšíří o konkrétní priority pro své vlastní potřeby.

Snahu o snižování emisí podstupuje i Brno, které se připojilo k Paktu starostů a primátorů. Jeho součástí je adaptační strategie na snižování emisí skleníkových plynů. Projekt Připrav Brno se zase zaměřuje na edukaci obyvatel a podporu ekologičtějšímu způsobu života.

David Kopecký z Nadace Partnerství potvrdil, že v uplynulých dvou letech nadace významně pomohla v mnoha oblastech postižených sucho, vlnami veder a přívalovými dešti. Podle něj je však zapojení občanů a firem nezbytné pro úspěch těchto iniciativ.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Kotlíkové dotace

Hlavní zprávy