Stoletý rektor a fyzik Martin Černohorský: Založil Slezskou univerzitu, nyní nás opustil

Ve věku 100 let zemřel profesor Martin Černohorský, první rektor Slezské univerzity v Opavě a významný fyzik zaměřený na vlastnosti kovů. Byl také spojen s Masarykovou univerzitou a inicioval vznik České konference rektorů. Slezská univerzita nedávno pojmenovala aulu na jeho počest.


Smutná zpráva pro českou vědeckou a akademickou obec: ve věku 100 let zemřel profesor Martin Černohorský, první rektor Slezské univerzity v Opavě a významný fyzik, který se zabýval především vlastnostmi kovů. Profesor Černohorský sehrál klíčovou roli v založení opavské univerzity a jeho jméno je spojeno také s Masarykovou univerzitou v Brně. Zároveň byl jedním z iniciátorů vzniku České konference rektorů.

Loňský rok se na Profesoru Černohorském nesl ve znamení vzpomínky - Slezská univerzita pojmenovala na jeho počest aulu v budově rektorátu. Univerzita úzce spolupracovala s profesorem, který se i přes svůj pokročilý věk těšil z jeho energetického přístupu a vitality. Univerzita teď společně se svými studenty a zaměstnanci truchlí nad ztrátou tak inspirativní a vlivné osobnosti.

Martin Černohorský se narodil v Brně, kde také na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity začínal studiem učitelství matematiky a fyziky. Doktorát získal právě na této fakultě. Kromě Slezské univerzity je jeho profesní dráha spojena právě s brněnskou Masarykovou univerzitou, ale také s nespočtem vědeckých, akademických a občanských aktivit, které inicioval a jichž se účastnil. Prvního kancléře České konference rektorů tak můžeme právem nazvat organizátorem a obhájcem veřejného života.

V roce 1992 se profesor Černohorský stal prvním rektorem nově založené Slezské univerzity v Opavě, ve které pak zastával tento post během dvou funkčních období až do roku 1998. O rok později jej Masarykova univerzita jmenovala emeritním profesorem.

Černohorský byl kromě své vědecké činnosti, v níž se zabýval především vlastnostmi kovů, také autorem nesčetného množství odborných publikací a držitelem řady prestižních ocenění. Několik z nich mu udělila právě Slezská univerzita: Zlatou medaili Slezské univerzity (1998) a medaili Silesia docta et culta (2013). Učená společnost České republiky mu v roce 2011 udělila medaili za zásluhy o vědu. V roce 2018 obdržel pamětní medaili Senátu a brněnské město mu posmrtně udělilo cenu za rok 2021.

Ve své dlouhé životní dráze se profesor Martin Černohorský zapsal do srdcí mnoha studentů a kolegů ze světa vědy a akademických kruhů. Jeho ztráta je pro někončícím učením si, jak byla jeho práce nejen inspirativní, ale také skládačkou nespočetných významných děl a zasloužila by si mnohem více pozornosti.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Vila Tugendhat

Hlavní zprávy