Žádosti o schválení uzavírky tunelů v Pisárkách mimo prázdniny město nevyhoví

Uzavírka obou tubusů Pisáreckého tunelu, tunelu Hlinky a navazující části komunikace Bítešská není v období mimo letní prázdniny možná. S ohledem na dopravní situaci, koordinaci uzavírek a na investice hrazené z dotací město žádosti ŘSD na její přesunutí do podzimních či jarních měsíců nevyhoví. Jako reálný termín se jeví letní měsíce roku 2024.


„Město dlouhodobě považuje spolupráci s brněnským ŘSD za vynikající a realizaci společných dopravních staveb podporuje. Díky tomu intenzivně pokračuje budování jednotlivých částí velkého městského okruhu, aktuálně v úsecích Žabovřeská, Tomkovo náměstí a Rokytova. I přes velmi složitou dopravní situaci jsme souhlasili s uzavírkou tunelů v Pisárkách během letošních letních prázdnin, žádosti o přesun termínu mimo toto období nemůžeme akceptovat. Uzavření části silnice I/23 by totiž vedlo, zejména s ohledem na plánované objízdné trasy, k tak velkým komplikacím, že by nebylo objektivně možné řadu lokalit dopravně obsloužit,“ řekl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Vedení města nastalou situaci, způsobenou zpožděním ve výběru zhotovitele na straně ŘSD, posuzovalo ve spolupráci s koordinátorem uzavírek a s vedením městských společností, které v Brně momentálně staví. „Podzimní termín je nevhodný právě s ohledem na již probíhající práce, které omezují dopravu v místech realizace a zároveň způsobují přetížení ostatních páteřních komunikací,“ sdělil radní Petr Kratochvíl a dodal: „Oprava tunelů na jaře 2022 také není možná, v dotčené lokalitě začne realizace souboru staveb za více než 4 miliardy. Jde nejen o multifunkční halu a související venkovní plochy, ale také o rekonstrukci ulice Bauerovy, dále Mendlova náměstí, kde se budou pokládat sítě a finalizovat povrchy, o přestavbu budovy bývalého Tuzexu, pro město nezbytně protipovodňová opatření či i o další etapu rozšiřování vozovny DPMB, konkrétně o vratnou tramvajovou smyčku.“ Důležitým faktorem je také to, že projekty města či městských společností jsou částečně financovány z dotací EU.

„Na základě aktuální situace považujeme za reálné, pokud nedojde ke vzniku jakéhokoli havarijního stavu, který by vyžadoval jejich okamžité uzavření, uskutečnit uzavírku a provést obnovu technologických částí tunelů Pisárky a Hlinky v letních měsících roku 2024,“ shrnul stanovisko Petr Kratochvíl.

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
st 13.10.2021 10:04
0 +
 
netConcert

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa