Muzeum města Brna má nového ředitele

Muzeum města Brna, které se stará o jedny z nejnavštěvovanějších brněnských turistických cílů, hrad Špilberk a vilu Tugendhat, bude mít nového ředitele. Pavla Cipriana po více než 17 letech nahradí Zbyněk Šolc. Dnes ho do funkce jmenovala Rada města Brna, a to v souladu s návrhem výběrové komise.


„Koncepce nového pana ředitele je poměrně odvážná a rozkročená do mnoha směrů a oborů. Svůj záměr, aby bylo muzeum současně moderní paměťovou institucí popularizující vědu a badatelskou činnost, klíčovým subjektem brněnského kreativního dění a top turistickým a poznávacím cílem, dokázal velmi přesvědčivě podpořit argumenty. Pohotově a profesionálně si vedl také během odborné diskuse před výběrovou komisí, čímž prokázal, že je se situací a postavením příspěvkové organizace města, kterou má řídit, velmi dobře obeznámen,“ vysvětlil radní pro kulturu Marek Fišer, který byl i předsedou výběrové komise.

„Výběrová komise ocenila také jeho záměr, aby bylo Muzeum města Brna maximálně otevřené spolupráci s různými subjekty, jako jsou univerzity, kulturní a turistické organizace, ale dokonce i technické a vědecké start-upy. Pro Muzeum bude důležitá nejen modernizace marketingu a komunikace, ale i celkově větší snaha zkvalitnit a rozšířit nabídku i komfort návštěvníků,“ řekl náměstek primátorky Tomáš Koláčný, v jehož gesci je kultura, a připomněl: „Muzeum má ve správě také Měnínskou bránu, nově Arnoldovu vilu, kde má po rekonstrukci vzniknout Centrum dialogu, i technický areál ve Vyškově.“

Zbyněk Šolc se chce rovněž zaměřit na vnitřní chod organizace. „Základní myšlenkou je dát zaměstnancům prostor pro kreativní myšlení a pro využití jejich odborného potenciálu. Proto také počítám s vytvářením dočasných projektových týmů. Naopak pevnou strukturu bude mít veškeré administrativní a technické zázemí, které poskytuje nezbytnou podporu. Chci zjednodušit řízení, aby nedocházelo ke zbytečným duplicitám v rozhodování, a modifikovat skladbu odborných pracovišť, aby efektivně odpovídala plánovaným činnostem. A počítám se založením Rady Muzea města Brna, která bude odborně hodnotit a směřovat celou instituci. Jejími členy by měli být zástupci veřejného života města i kraje, představitelé muzejních institucí či akademického prostředí,“ uvedl nový ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Rada města Brna dnes jmenovala pana Zbyňka Šolce do funkce s účinností od 1. 8. 2021, současný ředitel, který se výběrového řízení neúčastnil, se vzdal funkce k 31. 7. „Na tomto místě chci poděkovat panu Pavlu Ciprianovi za těch více než sedmnáct let, kdy Muzeum města Brna vedl a kdy byl městu skvělým partnerem v péči o historicky cenné objekty, které měla jím vedená organizace ve správě. Když se podíváte na staré snímky nebo si vyhledáte informace o kontinuální rekonstrukci Špilberku, je vidět, kolik je za tím odvedené práce,“ ocenila působení odcházejícího ředitele primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Výběrové řízení na ředitele Muzea města Brna vyhlásila Rada města Brna 18. 11. 2020. Přihlásilo se celkem osm uchazečů. Součástí přihlášky byla i zpracovaná písemná práce na téma „Koncepce strategie Muzea města Brna, příspěvkové organizace, v období let 2021 až 2026“. K pohovorům byli pozváni všichni uchazeči (před jejich konáním jeden z výběrového řízení odstoupil).

Na základě předložených písemných materiálů (životopis, motivační dopis a koncepce), prezentace koncepce a výsledků pohovorů se výběrová komise většinou hlasů shodla na vítězství Mgr. Zbyňka Šolce. Ke stejnému závěru došla i komise s hlasem poradním. Z tohoto důvodu výběrová komise doporučila Radě města Brna jmenovat do funkce ředitele Muzea města Brna, příspěvkové organizace, Mgr. Zbyňka Šolce.

Složení výběrové komise:

předseda komise:

•    Ing. Marek Fišer – člen Rady města Brna

členové výběrové komise:

•    JUDr. Robert Kerndl – náměstek primátorky města Brna

•    RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. – člen Rady města Brna

•    Mgr. Karel Ksandr – generální ředitel Národního technického muzea

•    prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. – vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

•    Ing. Petr Šubík – ředitel NPÚ územní památkové správy v Kroměříži

•    Mgr. Petr Fedor – vedoucí Odboru kultury a památkové péče KÚ Jihomoravského kraje

členové výběrové komise s hlasem poradním:

•    Daniel Löw-Beer – zástupce rodiny Löw-Beer, čestný člen

•    prof. Dr. Ivo Hammer – zástupce rodiny Tugendhat, čestný člen

•    Mgr. Kateřina Vorlíčková – vedoucí Odboru kultury MMB

•    Ing. Zdeněk Jurečka – vedoucí Personálního oddělení MMB

•    PhDr. Jarmila Daxnerová Kvapilová – psycholog

Mgr. Zbyněk Šolc

Vzdělání: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, obor Sociální a masová komunikace

Praxe:

•    2018  dosud     Městská část Brno – Královo Pole – 1. místostarosta

•    2015  dosud     Národní památkový ústav – koordinátor, ředitel barokního divadla, vedoucí pracovník objektu

•    2014–2015      Fosfa a.s. – ředitel kanceláře generálního ředitele

•    2013–2014      Ministerstvo dopravy ČR – vrchní ředitel Sekce kabinetu ministra

•    2006–2012      Senát PČR – vedoucí kanceláře člena senátu

•    2004  dosud     Asociace středoškolských klubů ČR, z.s. – ředitel, předseda správní rady, tajemník

•    2004–2006      Česká národní agentura Mládež – regionální konzultant

•    2002–2002      Reklamní agentura Aetna – junior account manager


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

ARCHIV ZPRÁV
čt 17.06.2021 07:04
0 +
 
Vila Tugendhat

Hlavní zprávy