Město představilo záměr vyhlásit dotační program pro významné kulturní akce v oblasti kultury

V souladu se Strategií kultury a kreativních odvětví města Brna, s výsledky evaluace dotačního systému v oblasti kultury a požadavky brněnské kulturní scény chce město systémově řešit podporu významných kulturních akcí, na jejichž realizaci jinak poskytuje individuální dotace.


„V souladu se schválenou strategií kultury a akčním plánem jsme dnes schválili záměr dotačního programu, který v budoucnu nahradí individuální dotace v kultuře. Abychom dali žadatelům prostor se na tuto zásadní změnu připravit, dohodli jsme se, že celý program odstartujeme až pro žádosti směřující k akcím v roce 2023. Pro příští rok jsme připraveni současným žadatelům poskytnout nové jednoleté individuální smlouvy. Tímto odkladem dáme rovněž prostor budoucím hodnotitelům seznámit se osobně s významnými akcemi, což pomůže objektivnosti jejich hodnocení,“ vysvětlil stávající situaci náměstek Tomáš Koláčný.

„Schválení záměru dotačního programu pro významné kulturní akce je dalším krokem pro větší transparentnost při nakládání s veřejnými prostředky, což je naším dlouhodobým cílem. Chceme tím minimalizovat tzv. individuální dotace, které na rozdíl od těch programových nemají oporu v odborném hodnocení a jejich podmínky jsou celkově méně přísné, přestože se zde často rozdělují větší částky. Jsem rád, že se nám o potřebnosti transparentnějšího přístupu podařilo přesvědčit i ostatní kolegy v radě. Dotační program vznikal participativně za přispění kulturní veřejnosti a zapracování připomínek samotných pořadatelů. Po dohodě s nimi jsme přistoupili na roční přechodné období, aby se nynější žadatelé i budoucí hodnotitelé mohli na tuto zásadní změnu dobře připravit,“ uvedl radní pro oblast kultury Marek Fišer.

S ohledem na to, že nejčastější individuální podpora je směřována na festivaly, je i navrhovaný dotační program cílen na významné kulturní akce zejména festivalového typu, který by reflektoval řádné dotační procesy v oblasti kultury tak, aby nedocházelo k příliš velkému tříštění pravidel pro subjekty podporované v oblasti kultury. Program pro poskytování dotací v oblasti významných kulturních akcí by cílil pouze na akce, nikoli na podporu celoroční činnosti subjektů. Zároveň se vytvoří prostor pro podporu jiných akcí a prostředí obdobné ostatním dotačním programům v oblasti kultury.

Některé z navrhovaných podmínek dotačního programu

•    2letý dotační program

•    účel programu = neinvestiční dotace na realizaci akcí (nikoliv na podporu kontinuální činnosti subjektu), které svým charakterem nejvíce odpovídají následujícímu popisu:

Akce, které se jeví jako unikátní kulturní počin, jehož primárním efektem je budování atraktivní značky Brna coby kulturní metropole v nadregionálním a mezinárodním měřítku s pozitivním ekonomickým dopadem pro město Brno.

•    DP bude otevřen pouze právnickým osobám, nikoliv fyzickým osobám a OSVČ

•    požadovaná částka by měla činit minimálně 1 000 tis. Kč ročně (tj. celkové způsobilé náklady činí min. 1 429 tis. Kč), maximální částka poskytnuté dotace bude ve výši 6 mil. Kč na rok

•    nové akce (tj. akce bez historie, které nejsou rozšířením konceptů stávajících akcí) budou posuzovány samostatně a nejlepší z nich bude podpořena částkou nanejvýš 3 mil. Kč ročně v samostatné linii programu zaměřené na akceleraci nových akcí podobného rozsahu

•    dotace budou poskytovány v plné výši pouze na roky, kdy se akce koná, v přípravné roky bude možné schválit subjektu max. 50 % oproti roku konání

•    je nutná finanční spoluúčast žadatele – 30 % jiné finanční zdroje než statutární město Brno, přičemž musí být dodržena i podmínka, že maximálně 80 % celkových způsobilých nákladů žadatele může být hrazeno ze všech veřejných zdrojů mimo příjmy z EU

•    akce musí být realizována na území města Brna


NetConcert Bobby Shew

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

Popelka

Hlavní zprávy

 

NetConcert Bobby Shew