Město opraví pomníky účastníků odboje na čestném pohřebišti na Ústředním hřbitově

Popravení a umučení účastníci odboje z let 1939–1945 a také odbojáři, kteří na následky věznění zemřeli bezprostředně po válce v letech 1946–1948, našli symbolické místo posledního odpočinku na čestném pohřebišti na Ústředním hřbitově ve skupině 56a. V některých částech pohřebiště však už zahlodal zub času.


Brněnské válečné hroby jsou v souladu se zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, zaneseny v Centrální evidenci válečných hrobů Ministerstva obrany ČR. Pečují o ně a udržují je jejich vlastníci, za město Brno vykonává jejich údržbu Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, popřípadě – především u pamětních desek – Odbor kultury MMB. O válečné hroby na svém území se starají také brněnské městské části.

Rozsah a způsob opravy 81 hrobů účastníků odboje určila dokumentace, kterou v roce 2018 vypracovala projekční kancelář HARALD´S REKONSTRUKCE. Opraveny budou vodorovné nápisové desky, obnoveny nápisy a betonové základy pod nápisovými deskami.

Část žulových desek má tvar pravidelného kvádru o rozměru 600/400/150 mm, část desek stejného půdorysného rozměru je výškově nepravidelná, a to 200–280 mm. Kruhové kamenné podstavce, sloužící pro květinovou výzdobu a předsazené před desky, mají průměr 250 mm a výšku 100–150 mm. Na deskách jsou vysekané nápisy v černé barvě.

„Stav pohřebiště dnes neodpovídá důstojnosti pietního místa. Desky jsou zatlačeny do terénu tak, že místy s ním zcela splývají nebo nad něj nepravidelně vyčnívají. Znečištěná je také žula a přes desky přerůstají tráva či drny. Kamenné kulaté podstavce jsou také často vtlačeny do trávy. Sondami bylo zjištěno, že desky i kruhové podstavce jsou položeny do zeminy na degradovaném podkladu a nenacházejí se pod nimi urny ani ostatky zesnulých,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík. „Naším záměrem a cílem opravy je vyjmout desky a obnovit pod nimi základ z prostého betonu, do kterého budou osazeny dva ocelové trny. Horní plocha základu bude přizpůsobena tak, aby masivní žulové desky vyčnívaly rovnoměrně nad terén. Náhrobky budou očištěny od prachu a zbytků mikroorganismů biocidními přípravky a budou napuštěny prostředkem, který brání tvorbě řas. Povrch bude sjednocen a ošetřen hydrofobním prostředkem, obnoveny budou nápisy. Žulové náhrobní desky pak budou také vyzvednuty nad travnatý terén tak, aby bylo možné bez problémů sekat trávu v jejich bezprostřední blízkosti,“ popsal význam a účel oprav Petr Hladík.

Jediným kritériem výběru zhotovitele oprav byla nabídková cena. Výběrová komise proto navrhla uzavřít smlouvu s Petrem Kalábem, se sídlem Neslovice ev. č. 15, 664 91 Neslovice, který podal nejnižší cenovou nabídku. Cena oprav tak činí 589 620 korun včetně DPH.


NetConcert Monica Mancini

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
út 19.10.2021 16:29
0 +
 
Popelka

Hlavní zprávy

 

NetConcert George Duke Band