Investiční záměr vyřeší dopravní napojení k budovanému sportovnímu centru poblíž Jedovnické

Se zpracováním investičního záměru na dopravní napojení budoucího sportovního centra na Jedovnické dnes souhlasili brněnští radní. Součástí bude úprava přilehlých autobusových zastávek a pěších tras.


„Předmětem investice je zajištění napojení nově budovaného sportovního centra. To by mělo vyrůst na ploše západně od Jedovnické. Nové dopravní napojení zajistí, aby doprava z centra co nejméně zatěžovala místní obyvatele a návštěvníky místních škol a školek. Pokud bychom připojení na Jedovnickou neudělali, dostali by se lidé ke sportovnímu centru pouze místními komunikacemi směrem ze západu. To by vedlo k výraznému navýšení dopravní intenzity v bytové zástavbě a u zmíněných objektů občanské vybavenosti,“ vysvětlil význam investičního záměru radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Podkladem pro žádost o investiční záměr je studie, která zpracovala návrh tak, aby byla stávající křižovatka Jedovnické a Sedláčkovy kompaktní, bezpečná a plynulá pro provoz. Součástí napojení bude úprava přilehlých autobusových zastávek a pěších tras, které zajistí pohodlný průchod. Mezi zmíněným křížením a upravovanými zastávkami vznikne také přechod pro chodce řízený světelným signalizačním zařízením.

Přesné technické řešení bude navrženo až v dalších stupních dokumentace. Odhadovaná cena investice je 20–26 milionů korun včetně DPH.



Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
po 24.04.2023 09:43




0 +
 
weby uniweb

Hlavní zprávy