Do zastupitelstva míří nová vyhláška o odpadovém hospodářství

Prvního ledna nabyl účinnosti nový zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb.). Na změny v něm obsažené reaguje i městská vyhláška o odpadech, jejíž aktualizované znění posvětili radní. Finální slovo bude mít Zastupitelstvo města Brna.


„Hlavní změny jsou především v úpravě základních pojmů a v oblastech, které dříve zákonem nebyly řešeny. Jedná se především o sběr stavebních a demoličních odpadů od občanů, sběr movitých věcí v souvislosti s předcházením vzniku odpadů, typicky se jedná o oděvy, textil nebo funkční nábytek, a sběr výrobků s ukončenou životností. Mezi ně patří elektrospotřebiče, akumulátory nebo pneumatiky. Všechny tyto činnosti se týkají sběrných středisek odpadů. Díky nové vyhlášce budeme schopni například rozšířit počet míst, kam budou lidé moci odvézt stavební a demoliční materiál. V současné době odebíráme suť na 14 sběrných střediscích, rozšíření služeb se bude týkat dalších pěti,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Vyhláška rovněž upravuje možnost právnických a podnikajících osob zapojit se za úplatu (na základě smluvního vztahu) do obecního systému odpadového hospodářství. „Jedná se především o sběr tříděného odpadu, jako je papír, plast, kovy, sklo a nápojové kartony. Po uzavření smlouvy mohou výše zmíněné osoby využívat k odložení odpadů sběrné nádoby umístěné na veřejných prostranstvích a také sběrná střediska,“ dodal Petr Hladík. 


NetConcert Angelique Kidjo

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
netConcert

Hlavní zprávy

 

Reviens Bébel!