Brno se zapojí do mezinárodního vzdělávacího programu Erasmus+

Brněnští radní souhlasili s podáním žádosti o akreditaci do vzdělávacího programu Erasmus+, jehož administrátorem je Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum.


Cílem tohoto programu je usnadnit mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a zapojit co nejširší spektrum jednotlivců i institucí. „Chceme tak podpořit rozvoj profesních i digitálních kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků, využívání informačních a komunikačních technologií ve výchově a vzdělávání, posílit spolupráci v oblasti inkluzivního vzdělávání a v oblasti podpory odpovědného občanství a odpovědné účasti na demokracii,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý a pokračoval: “Konkrétně půjde například o výukové pobyty, kurzy nebo odborná školení.“

Aktivity programu Erasmus+ mohou probíhat v partnerských zemích programu, zejména v členských státech Evropské unie. „Počítáme se spoluprací se školami a dalšími organizacemi především z našich partnerských měst, což přispěje k rozvoji vzájemné spolupráce a také ke zvýšení povědomí o městě Brně,“ přiblížil Jaroslav Suchý.

V této souvislosti radní dnes také schválili „Plán Erasmus Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna na období 2022–2027“, který je nezbytný pro udělení akreditace. „Město Brno zažádá o udělení akreditace v roli koordinátora konsorcia pro oblast školního vzdělávání v klíčové akci KA1 Mobilita jednotlivců. Tato role umožní obecním mateřským a základním školám bez zkušeností a s nedostatečnou administrativní a finanční kapacitou zapojit se do programu Erasmus+, samozřejmě v případě, že o to vedení jednotlivých škol projeví zájem,“ doplnil Jaroslav Suchý.


NetConcert Monica Mancini

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
2. Koncert ČNSO

Hlavní zprávy

 

NetConcert George Duke Band