Brno hledá hodnotitele a hodnotitelky žádostí o dotace v oblasti kultury

Odbor kultury Magistrátu města Brna oslovuje veřejnost k zapojení se do nominace kandidátů či kandidátek na externí odborné členy/ky hodnoticích komisí pro dotační programy v oblasti kultury na funkční období 2023–2024. Tyto hodnoticí komise budou posuzovat žádosti o jednoleté a dvouleté dotace nejen na projekty, ale i na celoroční činnost. Hodnoticí komise budou zároveň sledovat čerpání dvouletých dotací poskytnutých v dané oblasti kultury a průběh jejich realizace.


Nominace odstartovala v pondělí 7. března 2022 a potrvá až do pátku 1. dubna 2022. Nominovat může veřejnost své zástupce v následujících dotačních programech:

1. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize

2. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu

3. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby

4. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů

5. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

6. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury

7. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic

8. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance

9. Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury

Aby byl návrh nominace platný, musí obsahovat následující požadavky:

1. jméno a příjmení kandidáta/ky;

2. profesi, kvalifikaci a profesní zkušenosti kandidáta/ky v dané oblasti kultury;

3. určení dotačního programu, do kterého je kandidát/ka nominován;

4. kontaktní údaje – e-mailovou adresu, telefonní kontakt;

5. vyjádření, zda je kandidát/ka obeznámen s kandidaturou a zda s ní souhlasí.

Nominace je možné posílat na e-mailovou adresu: hujnakova.pavla@brno.cz.

Po zpracování a ověření nominací bude spuštěno prostřednictvím brnoid.cz elektronické hlasování, prostřednictvím kterého bude do každého z výše uvedených dotačních programů vybrán jeden z členů/členek hodnoticí komise. „Elektronické hlasování proběhne po uveřejnění nominací prostřednictvím webové platformy brnoid. Nominovat odborného hodnotitele či hodnotitelku v rámci veřejné výzvy může kdokoliv. Samotné hlasování bude ale probíhat elektronicky a může jej využít každý občan Brna s full účtem na platformě brnoid.cz,“ vysvětlil Tomáš Koláčný, 2. náměstek primátorky města Brna.

Každá hodnoticí komise bude mít celkem 5 členů/ek. Jednoho člena/ku si zvolí veřejnost elektronickým hlasováním, jednoho člena/ku určí vysoké školy, jednoho doporučí Odbor kultury MMB a další dva členové/ky hodnoticích komisí jsou z řad Komise kulturní Rady města Brna nebo na základě jejího doporučení. „Tento způsob sestavení hodnoticích komisí umožňuje odborné brněnské veřejnosti participovat na tom, kdo bude posuzovat žádosti o dotace v oblasti kultury. Brňané se mohou aktivně zapojit a ovlivnit tak výsledek rozdělování dotací. Finální složení hodnoticích komisí bude projednáno Radou města Brna,“ doplnil Marek Fišer, radní pro oblast kultury.


NetConcert George Duke Band

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
út 15.03.2022 08:53
0 +
 
Popelka

Hlavní zprávy

 

NetConcert Angelique Kidjo