Akční plán pro postupné odstraňování bariér ukazuje cestu k přístupnému městu

Jak vytvářet město přístupné pro všechny obyvatele a zároveň odstraňovat stávající bariéry řeší Odbor zdraví prostřednictvím Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno. Funkční opatření nastavuje v Akčním plánu pro postupné odstraňování bariér 2022–2023. Tento dokument dnes radní doporučili schválit zastupitelům.


„Poradní sbor Rady města Brna pro bezbariérové Brno vznikl v roce 2017 a od té doby ukazuje na místa ve městě, která nevyhovují svými bariérami. Mezi úkoly Poradního sboru patří i konzultace při konkrétních projektech města, aby vyhovovaly standardům bezbariérovosti. Nové stavby městské infrastruktury by tak měly být otevřené všem obyvatelům i návštěvníkům Brna bez větších problémů. Akční plán přímo navazuje na širší dokument Strategie. Vybírá tedy konkrétní body, které v časovém rámci dvou let může zpracovat,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Akční plán nastavuje konkrétní opatření, aby při nových investicích města byla garantována jejich bezbariérovost. Dvouleté intervaly prospívají průběžnému vyhodnocování nastavených úkolů a Poradní sbor může reagovat na aktuální vývoj v ulicích Brna a potřeby handicapovaných občanů. Každý rok je z rozpočtu města vyčleněno 10 milionů korun na tyto bezbariérové úpravy.

„Poradní sbor bude pokračovat v usnadňování pohybu i pobytu ve městě všem lidem s handicapem. Cíl, který si v tuto chvíli klademe, je, aby všechny stavby i veřejný prostor byly jednoduše přístupné. Chystáme se rekonstruovat území s prioritním zpřístupněním, tato místa budou vybrána dle databáze, která vznikla v rámci projektu Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města. Jedná se především o dopravní uzly, polikliniky, pošty a podobné. O všech záměrech chceme vést diskuzi s veřejností, proto fungují stránky bezbarierovebrno.cz a e-mail bariery@brno.cz, přes které může podat podnět každý člověk,“ dodal první náměstek primátorky Petr Hladík.


NetConcert George Duke Band

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO Studio

Hlavní zprávy

 

NetConcert George Duke Band