ZPRÁVY Praha Brno

17. světový anesteziologický kongres a XXVII. kongres ČSARIM a SSAIM

V Praze historicky podruhé konal světový anesteziologický kongres za virtuální účasti více než 7000 anesteziologů z celého světa. Naštěstí nebyl program zastíněn výhradně probíhající pandemií.

0

Před měsícem
Popelka