ZPRÁVY AKTUALITY Brno

Brno prodiskutuje s dalšími městy, jak zásobovat historická centra udržitelným způsobem

Ačkoliv na doručovací firmy a rozvoz jídla připadá asi 5 % oprávnění k vjezdu do centra Brna, dá se předpokládat, že půjde o nejaktivnější držitele. Pandemie covid-19 významně zvýšila podíl nákupů přes internet, úměrně tomu stoupl objem dopravy.

0

Před 10 měsíci

Vesmírné technologie a elektronová mikroskopie vyjíždí do Dubaje i na tour po jižní Moravě

Jihomoravský kraj a město Brno se účastní světové výstavy EXPO v Dubaji. Upravená verze jejich exponátu doplněná hravými vědecko-technickými aktivitami Věda a technika jede! se vydala na cestu a od letošního října do března 2022 bude putovat po městech jižní Moravy.

0

Před 10 měsíci

Město opraví pomníky účastníků odboje na čestném pohřebišti na Ústředním hřbitově

Popravení a umučení účastníci odboje z let 1939–1945 a také odbojáři, kteří na následky věznění zemřeli bezprostředně po válce v letech 1946–1948, našli symbolické místo posledního odpočinku na čestném pohřebišti na Ústředním hřbitově ve skupině 56a. V některých částech pohřebiště však už zahlodal zub času.

0

Před 10 měsíci

Brno se zapojí do projektu posilujícího a zkvalitňujícího participativní nástroje v Česku

Zvýšit zapojení veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů veřejné správy a posílit její informovanost o možnosti zapojení se. Ale také zlepšit proces fungování participativního rozpočtu v Brně i přenést dobrou praxi do jiných měst v Česku. Takové jsou cíle projektu Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR.

0

Před 10 měsíci

Město bezplatně poskytne prostory pro slavnostní předávání Mezinárodních cen vévody z Edinburghu

Brněnští radní odsouhlasili bezplatné poskytnutí reprezentativních prostor Nové radnice, konkrétně velkého zasedacího sálu a Rytířského sálu, obecně prospěšné společnosti The Duke of Edinburgh`s International Award Czech Republic Foundation (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu) k uspořádání Stříbrno-bronzové ceremonie – předávání mezinárodně uznávaných certifikátů a odznaků úspěšným absolventům programu. Akce proběhne 14. prosince 2021 od 9 do 16 hodin.

0

Před 10 měsíci

Brno se zapojí do mezinárodního vzdělávacího programu Erasmus+

Brněnští radní souhlasili s podáním žádosti o akreditaci do vzdělávacího programu Erasmus+, jehož administrátorem je Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum.

0

Před 10 měsíci

Přístřešek umístěný pod mostem na Osové byl odstraněn

Aktuálně nejznámější přístřešek v Česku pro cestující městskou hromadnou dopravou už nikoho nepobaví. Dopravní podnik města Brna zhotovitele upozornil na jeho špatné umístění a nechal jej odstranit. Skleněný přístřešek chránící cestující před deštěm a větrem byl umístěn na tramvajové zastávce Osová přímo pod mostem.

0

Před 10 měsíci

Brněnské onkologické dny a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky nabídnou v letošním roce několik novinek

MOÚ pořádá ve dnech 12.–15. října 45. ročník Brněnských onkologických dnů a 35. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Novinkou odborné konference bude kromě hybridní formy také pacientský předprogram a místo konání v centru Brna v Hotelu Passage.

0

Před 10 měsíci

Vyhlídku na Červeném kopci umocní nová rozhledna

Tradice budování rozhleden je v českých zemích stará více než 200 let. V Brně byla v minulém roce otevřena rozhledna Holedná v městské části Brno-Jundrov. Dalším místem, kde by mohla být postavena rozhledna, je Červený kopec. Rada města Brna včera souhlasila, aby se k tomuto projektu vypracoval investiční záměr.

0

Před 10 měsíci

V Přízřenicích vznikne 300 družstevních bytů. Město podepsalo smlouvu s projektantem

Rada města vybrala pro plánovanou výstavbu v Přízřenicích projektanta, který zpracuje potřebnou dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provedení stavby. Při ulici Moravanská bude postaveno 300 bytů, které budou sloužit jako družstevní. S vybraným projektantem, společností Pelčák a partner architekti, byla dnes slavnostně podepsána smlouva o dílo za 18,69 milionů korun.

0

Před 10 měsíci

Počet datových sad na datovém portálu města překonal stovku

Na datovém portálu města Brna je k dispozici 100 datových sad, a to ve standardech otevřených dat, tedy volně ke stažení, bez licenčních omezení, jednoduše přístupných a s kompletní dokumentací. Stý dataset byl publikován 9 měsíců po updatu datového portálu.

0

Před 10 měsíci

Zástupci města a zhotovitele dnes předali Národnímu divadlu Brno kompletně zrekonstruovanou budovu

Národní divadlo Brno má k dispozici kompletně zrekonstruovanou administrativně-technickou budovu. Město do opravy a přístavby investovalo téměř 63 milionů bez DPH, práce trvaly dva a půl roku. Dnes byly prostory na Rooseveltově 13 slavnostně otevřeny.

0

Před 10 měsíci

Žádosti o schválení uzavírky tunelů v Pisárkách mimo prázdniny město nevyhoví

Uzavírka obou tubusů Pisáreckého tunelu, tunelu Hlinky a navazující části komunikace Bítešská není v období mimo letní prázdniny možná. S ohledem na dopravní situaci, koordinaci uzavírek a na investice hrazené z dotací město žádosti ŘSD na její přesunutí do podzimních či jarních měsíců nevyhoví. Jako reálný termín se jeví letní měsíce roku 2024.

0

Před 10 měsíci

Do zrekonstruovaných bytů na Plynárenské se na podzim nastěhují první nájemníci

Kompletní rekonstrukce bytového domu na Plynárenské je u konce. Vznikly tu byty pro mladé páry, osamělé rodiče, lidi s handicapem nebo se sociálním znevýhodněním.

0

Před 10 měsíci
Abonentní koncert