ZPRÁVY AKTUALITY Brno

Město křižují seniorbusy téměř stejně často jako před covidem

I přes problémy způsobené epidemií covid-19 pokračuje Dopravní podnik města Brna v provozování služby Seniorbus, která od roku 2016 pomáhá s přepravou seniorům nad 70 let a osobám se zdravotním postižením.

0

Před 5 měsíci

Brno nabídne rodinám postiženým přírodní pohromou bydlení

Na dnešní mimořádném zasedání souhlasili brněnští radní s udělením výjimky v pravidlech poskytování městských bytů, a to ve prospěch lidí postižených přírodní katastrofou. Několik městských částí již pomoc nabídlo.

0

Před 5 měsíci

Město pošle finanční náhradu školám, které se staraly o děti rodičů vybraných profesí

Pět brněnských mateřských a základních škol bylo v období nouzového stavu (konkrétně od 4. 1. 2021 do 11. 4. 2021) určeno k tomu, aby se postaraly o děti rodičů z důležitých profesí. Těmi byli například lékaři a další zdravotní personál, hasiči, policisté atd. Na dnešním jednání doporučili radní zastupitelům, aby schválili poskytnutí finanční náhrady za péči o děti.

0

Před 6 měsíci

Radní schválili podobu dopravní obslužnosti. Vznikne 688 nových parkovacích stání, ale i další technické infrastruktury

Zajištění dopravní obslužnosti a napojení technické infrastruktury multifukční haly u brněnského výstaviště dostává konkrétní podobu. Brněnští radní dnes schválili projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na tuto etapu přípravy významného strategického projektu města Brna.

0

Před 6 měsíci

Ve FN Brno byla v ČR poprvé provedena neobyčejná operace, díky které dorostla zkrácená stehenní kost a změnila tak život mladému sportovci!

Pro pacienty, kteří jsou po vážném úrazu, onkologické léčbě spojené s chirurgickým zásahem do kosti, nebo růstovou genetickou vadou, se nabízí řešení díky systému FITBONE. Končetinu tak lze prodloužit až o osm centimetrů, operace je přitom mini invazivní. První takovou operaci v České republice provedl tým Kliniky úrazové chirurgie FN Brno.

0

Před 6 měsíci

Město nechá zpracovat projekt k výstavbě mateřské školy v oblasti Západní brána ve Starém Lískovci

Nová, sedmitřídní mateřská škola v lokalitě Západní brána ve Starém Lískovci má zase o něco blíže k realizaci. Brněnští radní dnes schválili zadávací podmínky veřejné zakázky „Mateřská škola v lokalitě Západní brána – projektová dokumentace a další služby“ a výzvu k podání nabídek.

0

Před 6 měsíci

Město Brno přispěje základním školám na pořízení PCR testů

Město Brno poskytne finanční příspěvek všem základním školám, které v první fázi rozvolnění používaly k testování svých žáků na přítomnost viru covid-19 formu PCR testů ze slin.

0

Před 6 měsíci

Školní zařízení dostanou od města čtyři miliony korun

Rekonstrukce kotelny na Cyrilometodějské církevní základní škole Lerchova a také vybudování nového hřiště při Základní škole Jana Babáka. To jsou investice do školských zařízení, které schválili na dnešní schůzi brněnští radní.

0

Před 6 měsíci

Nadační fond Vrba obdrží dotace a pomůže tím pěti brněnským rodinám vyrovnat se se ztrátou jednoho z rodičů

Nadační fond Vrba se soustředí na práci s ovdovělými rodinami s dětmi. Na území Brna podporuje nezisková organizace celkem 5 rodin, které potřebují zvýšenou péči především v praktických oborech a psychoterapeutickou pomoc. Radní dnes schválili dotaci v hodnotě 50 000 korun, která umožní realizovat pomoc těmto rodinám.

0

Před 6 měsíci

Cenu rektora získalo více lékařů z Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace

Mimořádné úspěchy ve vědě a výzkumu, pedagogické činnosti, umění a občanských aktivitách ocenil při příležitosti akademického svátku Dies academicus rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Velké zastoupení mezi oceněnými má i Fakultní nemocnice Brno.

0

Před 6 měsíci

25 nejlepších vědců bylo oceněno

Šek na 300 000 Kč formálně převzali od vedení města finalisté 10. ročníku soutěže Brno Ph.D. Talent jako potvrzení svých úspěchů ve vědě.

0

Před 6 měsíci

Studie nastíní sílu protilátek u seniorů v Brně. Částečně odhalí očkovací strategii do budoucna

Město Brno bude financovat studii na zjištění množství protilátek v těle u osob s ukončeným očkováním proti covidu-19. Výzkum bude probíhat u seniorů nad 65 let, cílem šetření je zjistit, nakolik jsou senioři po očkování fakticky chránění. Testování se uskuteční ve spolupráci se Společností Podané ruce a Diecézní charitou Brno. Data následně zanalyzuje přednosta Kliniky infekčních chorob FN Brno profesor Petr Husa.

0

Před 6 měsíci

Brněnští studenti seznamují Čechy s yerba mate – nápojem se sílou kávy, benefity čaje a potěšením čokolády

Bez kávy si spousta z nás nedokáže představit jediný den. V Latinské a Jižní Americe je takovým stejně nepostradatelným nápojem yerba mate - třeba v Argentině ho prý pravidelně pije až 95 % obyvatelstva. V rámci ČR se teď na jeho rozšiřování podílí i podnikaví studenti Adrian Drozdek a Marek Paták se svým startupem MUUD.

0

Před 6 měsíci

Lepší hospodaření s energiemi a menší finanční zátěž

Doplněk ke smlouvě o poskytnutí přístupu a služeb spojených s přístupem k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroke dnes schválili brněnští radní. Týká se systému managementu hospodaření s energií, zejména tedy sledování spotřeby u jednotlivých komodit, jako je voda, elektřina či plyn. Odsouhlasený dodatek reaguje na novelizaci zákona o hospodaření s energií, zavádí využívání nových funkcionalit v této oblasti a navyšuje cenu v souladu s rostoucím počtem nemovitostí, které má město ve své

0

Před 6 měsíci
29. SEZONA ČNSO