Lexová&Smetana: Out of the BlueDomov, dům, zahrada

pá 01.03.2024 - 26.01.2025 Uměleckoprůmyslové muzeum


Designérská tvorba držitelů titulu Grand designér 2022 cen Czech Grand Design Terezie Lexové (1995) a Štěpána Smetany (1990), se vyznačuje výjimečnou kvalitou – je hravá. Snoubí v sobě pragmatismus nezbytné uzˇitnosti s povzna´sˇeji´ci´ estetikou a umeˇni´m. A to nejen ve formální stránce, ale i přístupem k designu, který se v jejich podání jeví jako nevyhnutelná potřeba vyprávět příběh, sdělovat, tvořit. Prˇipomi´na´, zˇe prakticka´ kazˇdodennost nevylucˇuje kra´su, jedinecˇnost a zážitek. Je z


Komentujte...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
  • Husova 536, 662 26 Brno-město