ZPRÁVY AKTUALITY Brno

Na Sadové plánuje město postavit mateřskou a základní školu. Jejich podobu určí soutěž

Lokalita Sadová patří mezi významná rozvojová území pro bydlení. Většina plochy je již zastavěná a v její další části výstavba probíhá. Vzhledem k živelnému rozvoji však v lokalitě chybí občanská vybavenost. Město zde proto plánuje výstavbu mateřské a základní školy, a to v koordinaci s realizací parku z projektu Dáme na Vás.

0

Před 5 dny

Brno se zapojí do projektu Soběstačnost sociálního zemědělství ve městě prostřednictvím uhlíkových kompenzací

Brno zpřístupní část vybraného brownfieldu, který je v jeho vlastnictví, aby na jeho pozemku mohla proběhnout experimentální část projektu „Soběstačnost sociálního zemědělství ve městě prostřednictvím uhlíkových kompenzací“ v rámci Grantové agentury Johanna Gregora Mendela Mendelovy univerzity v Brně. S podporou této aktivity dnes souhlasila Rada města Brna.

0

Před 5 dny

Mládežnické klubovny pod Bílou horou vybuduje společnost KEMOstav. Schválili to radní

Projekt z participativního rozpočtu Dáme na vás „Mládežnické klubovny pod Bílou horou“ z roku 2018 se konečně dočká realizace. Radní dnes schválili výběr dodavatele, kterým se stane společnost KEMOstav.

0

Před 5 dny

Akční plán pro postupné odstraňování bariér ukazuje cestu k přístupnému městu

Jak vytvářet město přístupné pro všechny obyvatele a zároveň odstraňovat stávající bariéry řeší Odbor zdraví prostřednictvím Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno. Funkční opatření nastavuje v Akčním plánu pro postupné odstraňování bariér 2022–2023. Tento dokument dnes radní doporučili schválit zastupitelům.

0

Před 6 dny

Na opravy a rekonstrukce sedmi sběrných středisek odpadů půjdou necelé čtyři miliony

Město Brno dá 3 715 000 korun na opravy a rekonstrukce sedmi sběrných středisek odpadů v sedmi městských částech. K financování využije vyšší příjmy z poplatků za komunální odpad. Příslušné rozpočtové opatření dnes radní doporučili Zastupitelstvu města Brna schválit.

0

Před 6 dny

Na čestné občanství města Brna aspirují biskup Cikrle i předseda Ústavního soudu Rychetský. Rozhodnou zastupitelé

K šestatřiceti čestným občanům města Brna by se mělo letos přidat dalších pět. Radní dnes doporučili zastupitelům, aby čestné občanství udělili hudebníkovi Gustavu Bromovi i. m., biskupu Vojtěchu Cikrlemu, historičce Mileně Flodrové, právníkovi Pavlu Rychetskému a filozofovi Rogeru Vernonu Scrutonovi i. m.

0

Před 6 dny

Kužely budou na Dominikánském náměstí mlžit minimálně 50 let

Na přelomu listopadu a prosince se u jednacího stolu sejdou zástupci města Brna a sochaři Tomáš Pavlacký a Michael Gabriel. Pokud se shodnou na podmínkách uzavření smlouvy, vytvoří oba umělci vodní prvek pro Dominikánské náměstí, s jehož návrhem uspěli v nedávno uzavřené výtvarné soutěži.

0

Před týdnem

Parkoviště na Lesné má stanovený ceník, začne platit v prosinci

Parkoviště na Halasově náměstí začne v novém režimu fungovat v průběhu prosince. Radní dnes na svém jednání schválili podobu jeho ceníku. V nedávné době prošlo parkoviště úpravami, které usměrnily parkování na dané ploše. Kvůli zajištění obrátkovosti nyní naváže zpoplatnění stání. Na 60 minut zde mohou řidiči umístit vozidlo zdarma, každá další hodina je bude stát 10 korun.

0

Před týdnem

Rekonstrukce budovy na Jakubském náměstí zkvalitní prostor divadla i kina

Investiční záměr na rekonstrukci budovy na Jakubském náměstí, ve které sídlí Divadlo Bolka Polívky a kino Scala, dnes schválili brněnští radní. Investice zahrnuje mimo jiné modernizaci obou provozů, statické zajištění prostor, zvednutí hlediště v divadle, nové technologie jeviště divadla, hlukovou izolaci stropu a novou vzduchotechniku. Na rekonstrukci budovy vymezí město 85 081 000 korun.

0

Před týdnem

Město prodlouží licenci platformě Esri, díky níž může využívat geografický informační systém

Geografický informační systém města Brna (GISMB) je postaven na platformě Esri. Jedná se o jedinou technologii, která umožňuje využití geografického informačního systému v takovém rozsahu, v jakém ho město využívá. Brněnští radní proto dnes schválili pořízení multilicence Esri Enterprise Agreement na roky 2022–2024. Dodavatelem bude společnost ARCDATA PRAHA.

0

Před týdnem

Město Brno připravuje rekonstrukci a výstavbu dalších školských zařízení

Brněnští radní souhlasí se zařazením investičních záměrů města Brna v oblasti předškolního a základního vzdělávání do Strategického rámce MAP Brno. Tento krok je nutný pro podání žádosti o dotace z evropských strukturálních fondů či z jiných zdrojů.

0

Před týdnem

Dotace podpoří databázi perinatální paliativní péče i vznik psychoterapeutické skupiny

Radní města dnes projednali žádosti o dvě individuální dotace pro neziskové organizace v gesci Odboru zdraví MMB. Oba projekty doporučili schválit zastupitelům, první bude vytvářet síť poskytovatelů perinatální paliativní péče v Brně a druhý otevře psychoterapeutickou skupinu pro lidi, kterým se v důsledku pandemie zhoršilo psychické zdraví.

0

Před týdnem

Spolupráce s renomovanou advokátní kanceláří na vytváření nového územního plánu neskýtá rizika

Otevřeným dopisem se na 1. náměstka primátorky Petra Hladíka obrátil Spolek Brno Plus, z. s. Ten v textu vyjádřil názor týkající se smlouvy statutárního měst Brna se společností Frank Bold Advokáti a jejího údajného střetu zájmů. Na dnešním zasedání byl projednán návrh odpovědi, který bude jménem 1. náměstka odeslán autorovi výše zmíněného dopisu.

0

Před týdnem

Zrušení Adventu na Zelňáku

Z důvodu vládního nařízení jsou od 26. listopadu od 18.00 hodin uzavřeny stánky na Adventu na Zelňáku i u Jošta.

0

Před týdnem
Popelka